Oprichting van de vereniging

Op maandag 8 september 2014 hebben de leden in een speciale vergadering besloten de EHBO vereniging Duivendrecht op te richten als een zelfstandige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

Was dat al niet zo dan?

Nee, we zijn jarenlang een onderafdeling geweest van de afdeling Amsterdam, maar die is in december van 2014 formeel opgeheven.
Alle voormalige onderafdelingen zijn nu zelfstandige afdelingen.

Op 22 oktober 2014 heeft de notaris de oprichtingsakte opgemaakt en is de vereniging een feit.

Dit zijn de statuten