Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

De cursus Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) wordt door onze vereniging niet meer ingepland.

Deze lesstof maakt nu onderdeel uit van de opleiding voor het basisdiploma Eerste Hulp.

De herhalingslessen voor leden van de vereniging zijn er ook op aangepast dat deze stof wordt geoefend en getoetst.