Herhalingslessen

Ieder voorjaar en najaar organiseert de vereniging een serie herhalingslessen voor onze leden. Deze lessen worden zo geprogrammeerd dat de leden binnen de geldigheidsperiode van het diploma (twee jaar) alle verplichte oefenstof aangeboden krijgen.

De instructeur bepaalt of een lid nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het kunnen verlengen van het diploma.

Alle herhalingslessen worden gehouden op de maandagavond van 19:30 t/m 21:30 uur in de locatie ‘De Grote Beer‘ . Zorg svp dat u op tijd aanwezig bent.

Voor het seizoen najaar 2019 t/m voorjaar 2020 is het programma van de herhalingslessen als volgt:

Wijzigingen voorbehouden (laatste wijziging: 24 juli 2019)

Lukt het niet om een voor u belangrijke les in Duivendrecht te volgen? Kijk dan eens naar de lesprogramma’s van de zes samenwerkende Amsterdamse EHBO-verenigingen van de KNV. We hebben afgesproken dat leden ook bij die verenigingen een les kunnen volgen als gast.

Zie de website www.ehbo-amsterdam.nl voor de verschillende programma’s, oefenavonden en adressen van de andere verenigingen.