Herhalingslessen

Ieder voorjaar en najaar organiseert de vereniging een serie herhalingslessen voor onze leden. Deze lessen worden zo geprogrammeerd dat de leden binnen de geldigheidsperiode van het diploma (twee jaar) alle verplichte oefenstof aangeboden krijgen.

De instructeur bepaalt of een lid nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het kunnen verlengen van het diploma.

Alle herhalingslessen worden gehouden op de maandagavond van 19:30 t/m 21:30 uur in de locatie ‘De Grote Beer‘ . Zorg svp dat u op tijd aanwezig bent.

Let op: In verband met Corona worden de theorielessen alleen on-line via een Zoom vergadering gegeven (de leden krijgen automatisch een uitnodiging via de mail). Het praktische deel plannen we na de lockdown in speciale Coronaproof sessies met maximaal 2 leden tegelijk. De combinatie van theorie én praktijk kan, naar oordeel van de instructeur, leiden tot het verkrijgen van de competenties.

Voor het voorjaar 2021 is het programma van de on-line herhalingslessen via Zoom als volgt:

Maandag 18 januari van 19:30 – 21:00 uur
Maandag 1 februari van 19:30 – 21:00 uur
Maandag 29 maart van 19:30 – 20:30 uur

Maandag 19 april van 19:30 – 21:00 uur (+ jaarvergadering)

Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang verbinding hebt; dan kunnen op tijd met de les beginnen.

Wijzigingen voorbehouden (laatste wijziging: 22 maart 2021)

Lukt het niet om een voor u belangrijke les in Duivendrecht te volgen? Kijk dan eens naar de lesprogramma’s van de zes samenwerkende Amsterdamse EHBO-verenigingen van de KNV. We hebben afgesproken dat leden ook bij die verenigingen een les kunnen volgen als gast.

Zie de website www.ehbo-amsterdam.nl voor de verschillende programma’s, oefenavonden en adressen van de andere verenigingen.