Herhalingslessen

Ieder voorjaar en najaar organiseert de vereniging een serie herhalingslessen voor onze leden. Deze lessen worden zo geprogrammeerd dat de leden binnen de geldigheidsperiode van het diploma (twee jaar) alle verplichte oefenstof aangeboden krijgen.

De instructeur bepaalt of een lid nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het kunnen verlengen van het diploma.

Alle praktijk herhalingslessen worden gehouden op de maandagavond van 19:30 t/m 21:30 uur in de locatie ‘De Grote Beer‘ . Zorg svp dat u op tijd aanwezig bent.

Let op: In verband met Corona worden de theorielessen alleen on-line via een Zoom vergadering gegeven (de leden krijgen automatisch een uitnodiging via de mail). Het praktische deel wordt uitgevoerd volgende de Coronaregels van dat moment. Schrijf je in voor de reanimatieherhalingslessen op een bepaalde datum via het formulier op deze website. Voor de overige praktijklessen is inschrijven niet vereist.

De combinatie van theorie én praktijk kan, naar oordeel van de instructeur, leiden tot het verkrijgen van de competenties.

Voor het najaar 2022 en voorjaar 2023 is het programma als volgt:

Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig bent; dan kunnen we op tijd met de les beginnen.

Wijzigingen voorbehouden (laatste wijziging: 19 juni 2022)

Lukt het niet om een voor u belangrijke les in Duivendrecht te volgen? Kijk dan eens naar de lesprogramma’s van de vijf samenwerkende Amsterdamse EHBO-verenigingen van de KNV. We hebben afgesproken dat leden ook bij die verenigingen een les kunnen volgen als gast.

Zie de website www.ehbo-amsterdam.nl voor de verschillende programma’s, oefenavonden en adressen van de andere verenigingen.