Opleiding Eerste Hulp

Onze vereniging organiseert éénmaal per jaar de basiscursus Eerste Hulp en is gebaseerd op de 27ste (=laatste) druk van het Oranje Kruis boekje.

Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de cursus niet door en zoeken wij een alternatief bij een andere vereniging in Amsterdam.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Stoornis van bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, shock, brandwonden, kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken, oogletsels, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, koude/warmteletsels, vervoer over een korte afstand, verbanden en hulpmiddelen, maar ook kinder EHBO komt aan bod.

Vanzelfsprekend wordt ook de techniek van het goed reanimeren en het gebruik van de AED aangeleerd.

Tijdens de lessen leren we u ook te voorkomen dat u zichzelf in gevaar brengt en besteden we aandacht aan het goed nagaan wat er gebeurd is (of kan zijn) en dat u duidelijk aan deskundige hulp kunt vertellen wat de situatie is waar de deskundige hulp bij nodig is.

U hoeft geen arts te zijn om zinvolle hulp te kunnen verlenen! Een Eerste Hulpverlener kan ook niet alles oplossen. Soms is adequaat alarmeren alles wat je kunt doen, maar misschien kan uw handelen ook een leven redden!

De gehele cursus kost € 195,–, inclusief het officiële leerboek van het Oranje Kruis. U moet rekenen  op 10 à 11 lesavonden van 2,5 uur (donderdag) en een examenavond.

Cursisten kunnen gratis lid worden bij onze vereniging tot eind van het jaar.

Tip: Check de voorwaarden van uw aanvullende verzekering, want sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de EHBO cursus.

Inschrijven doet u via dit formulier. Vul uw gegevens nauwkeurig is (zoals het in uw paspoort staat) in verband met de controle daarop bij het examen en voor op uw diploma.

Uw inschrijving wordt in behandeling genomen ná ontvangst van het inschrijfgeld van € 50,–. Als de cursus niet doorgaat vanwege te weinig deelnemers, dan krijgt u het inschrijfgeld retour.

Als de cursus wel start, dan moet de rest (€145,–) worden betaald vóór aanvang van de cursus.

De volgende cursus is nog niet gepland. Gebruik het inschrijfformulier om uw interesse kenbaar te maken. Als we minimaal 7 cursisten hebben kunnen we een cursus inplannen.