Opleiding Eerste Hulp

Minimaal één vereniging in de regio Amsterdam organiseert in het voorjaar en najaar de basiscursus Eerste Hulp en is gebaseerd op de 27ste (=laatste) druk van het Oranje Kruis boekje.

Bij minder dan 6 aanmeldingen gaat de cursus niet door.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Stoornis van bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, shock, brandwonden, kneuzing, verstuiking, ontwrichting, botbreuken, oogletsels, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, koude/warmteletsels, vervoer over een korte afstand, verbanden en hulpmiddelen, maar ook kinder EHBO komt aan bod.

Vanzelfsprekend wordt ook de techniek van het goed reanimeren en het gebruik van de AED aangeleerd.

Tijdens de lessen leren we u ook te voorkomen dat u zichzelf in gevaar brengt en besteden we aandacht aan het goed nagaan wat er gebeurd is (of kan zijn) en dat u duidelijk aan deskundige hulp kunt vertellen wat de situatie is waar de deskundige hulp bij nodig is.

U hoeft geen arts te zijn om zinvolle hulp te kunnen verlenen! Een Eerste Hulpverlener kan ook niet alles oplossen. Soms is adequaat alarmeren alles wat je kunt doen, maar misschien kan uw handelen ook een leven redden!

De gehele cursus kost € 195,–, inclusief het officiële leerboek van het Oranje Kruis. U moet rekenen  op 8 à 9 lesavonden van 2,5 uur en een examenavond.

Cursisten kunnen gratis lid worden bij onze vereniging tot eind van het jaar.

Tip: Check de voorwaarden van uw aanvullende verzekering, want sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) de EHBO cursus.

De eerstvolgende cursus wordt uitgevoerd door de afdeling Tuinsteden-en Omstreken en start op 4 april 2019. Ga naar https://ehbo-tuinstedeneo.nl/ehbo-cursus/  voor meer informatie.

In september 2019 zal de afdeling Amsterdam-Oost de cursus verzorgen.