Verzekering via het Oranje Kruis

Iedereen die houder is van een geldig diploma Eerste Hulp/EHBO is via het Oranje Kruis zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven.

Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Lees de details op de website van het Oranje Kruis:  Oranje Kruis Aansprakelijkheidsverzekering .

logo-het-oranje-kruis