Reanimatie partner Hartstichting

EHBO vereniging Duivendrecht is Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Dat houdt in dat we erkend zijn door de Hartstichting als opleider voor Reanimatiecursussen en werken met gecertificeerde instructeurs en opleiden volgens de normen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

De opleidingen worden tegen kostprijs uitgevoerd om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de cursus te volgen.

KNV EHBO Afdeling Duivendrecht - staand